Remont elewacji budynku Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na remont elewacji budynku Kondratowicza 22 w Warszawie. Przewidywany termin rozpoczęcia robót  – maj 2023 r.  Wspólnota posiada projekt remontu elewacji oraz przedmiary robót. Zainteresowanym podmiotom wzięciem udziału w konkursie będą  przesyłane  przedmiary robót i projekt techniczny w wersjach elektronicznych.  Oferty należy składać w formie kosztorysu ofertowego mailem na adres:  biuro.highrise@gmail.com,  do dnia 28 lutego br . Do ofert należy należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US. Referencje mile widziane.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.