Budowa hydroforni w budynku wielolokalowym Syreny 35 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Syreny 35 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na budowę hydroforni w budynku Syreny 35  ( 49 lokali mieszkalnych) w Warszawie.  Planowany termin  rozpoczęcia robót – listopad 2022. Zainteresowanym podmiotom złożeniem  oferty prześlemy mailem  projekt i przedmiary robót.  W ofercie należy podać  koszt wykonania przedsięwzięcia na  podstawie  przedmiaru robót, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i urzędu skarbowego. Referencje mile widziane.  Zapytania ofertowe należy kierować na adres mailowy: biuro.highrisse@gmail.com.  Ofert należy składać mailem do dnia 31.10.2022 r.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.