Konkurs ofert na wykonanie kontroli instalacji elektrycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Warszawie i w Piastowie

Wspólnoty Mieszkaniowe  zlecą: wykonanie okresowej, pięcioletniej kontroli elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych zgodnie z Art.62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego.   Do zakresu kontroli instalacji należą:  oględziny dotyczące ochrony podstawowej;  pomiary rezystancji izolacji;   badania ciągłości przewodów ochronnych;  sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; … Dowiedz się więcej

Konkurs ofert na budowę instalacji centralnej ciepłej wody w budynku Bohaterów Warszawy 17 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 17 w Warszawie poszukuje wykonawcy  do budowy  instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji wraz z założeniem wodomierzy radiowych firmy B-Meters.  Zgodnie z projektem  pionowa instalacja centralnej ciepłej wody  będzie przebiegać w pionie kanałów spalinowych  po usunięciu piecyków gazowych w lokalach.   Budynek składa się z 4 kondygnacji naziemnych, dwóch klatek schodowych, 19 … Dowiedz się więcej

Poszukiwany inspektor nadzoru do przebudowy instalacji gazowych w 2 budynkach

Wspólnoty Mieszkaniowe Pużaka 2 w Warszawie i  Al. Tysiąclecia 8 w Piastowie  zlecą osobie posiadającej właściwe uprawienia do  wykonywania obowiązków inspektora nadzoru przebudowy instalacji  gazowych w budynkach Pużaka 2 ( 7 klatek, 77 lokali )  w Warszawie,  Tysiąclecia 8 ( 3 klatki, 29 lokali)  w Piastowie. Przebudowa instalacji gazowych bedzie wykonywana w w/w budynkach  od … Dowiedz się więcej