Wykonanie projektu zagospodarowania podwórka w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Notecka 12,12A,14,14A  w Warszawie  zleci wykonanie projektu zagospodarowania podwórka w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14Aw Warszawie polegającego na:  przebudowie  drogi wewnętrznej, budowie  miejsc postojowych, wykonania ogrodzenia od strony ulicy Noteckiej,  postawienia altany śmietnikowej i inne.  Wspólnota Mieszkaniowa posiada  wstępną koncepcję. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji  papierowej i w wersji elektronicznej na płytce CD w pliku dwg.   Ponadto należy wykonać kosztorys ofertowy i przedmiary robót   w wersji papierowej i elektronicznej na płytce CD w pliku ath.  Szczegółowy zakres projektu zostanie określony w umowie zlecenia.  Oferty prosimy składać mailem  do dnia 8 listopada 2019r.  na adres: biuro.highrise@gmail.com. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy  zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.