Remont klatki schodowej w budynku Syreny 35 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Syreny 35 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu klatki schodowej budynku

wielorodzinnego mieszkalnego 49 lokali oraz remontu pomieszczeń piwnicznych w tym budynku. 

Przewidywany okres rozpoczęcia robót  - maj 2018r.  Przedmiary robót można otrzymać wysyłając maila na adres biuro.highrise@gmail.com.

Oferty prosimy składać mailem do dnia 12 marca 2018r. Dokumentacja konkursowa powinna zawierać: kosztorys ofertowy z podaniem ceny za wykonane roboty,

oświadczenie wykonawcy o terminie udzielonej  gwarancji, zaświadczenia o niezaleganiu składek wobec ZUS i urzędu skarbowego. Referencje mile widzialne.  

Konkurs ofert  nie jest rganizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

     

Wykonanie projektu likwidacji kolektora ściekowego w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Notecka 12,12A,14,14A  zleci wykonanie projektu technicznego likwidacji  nieczynnego kolektora ściekowego w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A w  Warszawie polegającego na zasypaniu kolektora ściekowego piaskiem.  Ponadto należy wykonać  kosztorys ślepy i inwestorski.  Projekt techniczny powinien zawierać uzgodnienie z MPWiK.  Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada dokumentacji technicznej kolektora ściekowego.  Oferty prosimy składać e-mailem do dnia 30 września 2017r. ( biuro.highrise@gmail.com). Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamóweniach publicznych. Konkurs ofert  może zostac unieważniony bez podania przyczyn.   

 

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku Notecka 12 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Notecka 12,12A,14,14A w Warszawie ogłasza konkurs na wykonanie remontu dachu o konstrukcji drewnianej budynku Notecka 12 w Warszawie ( Dzielnica Włochy).

Przewidywany zakres prac  remontowych:

  1. Demontaż obróbki gzymsu, rynny oraz pasa nadrynnowego  77 mb
  2. Montaż płyty OSB na gzymsie na długości 77 m
  3. Montaż rynien  - 77 m
  4. Wykonanie pasa  podrynnowego  - 77 m
  5. likwidacja pęcherzy powietrznych na dachu
  6. Położenie papy podkładowej termozgrzewalnej – 350 m2
  7. położenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej o gr 5,2 mm – 350 m2
  8. obrobienie papa naświetli  - 4 szt.
  9. Obrobienie włazu wejściowego na dach.

W ofercie prosimy podać : termin wykonania remontu dachu, wysokość wynagrodzenia oraz okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały.  Oferty prosimy składać e-mailem do dnia 31 lipca 2017r. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Poszukiwany wykonawca do zabudowy rur wentylacyjnych w budynku wielorodzinnym Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie poszukuje wykonawcy  do zabudowy rur wentylacyjnych na korytarzach budynku. Długość  zabudowy rur 280 mb. Szerokości zabudowy  dwóch płaszczyzn  0,25 x 0,28 m. Ilość  korytarzy na których występują rury – 15.  Zabudowy należy dokonać płytami kartonowo-gipsowymi na konstrukcji metalowej, a następnie płyty należy  przygotować pod malowanie i pomalować dwukrotnie farbą białą akrylową. Oferty z podaniem ceny,  terminu wykonania i okresu gwarancji prosimy przesłać mailem na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia  20 lipca 2017r. Mile widziane referencje. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.