Konkurs ofert na remont dachu budynku nr 8 przy AL. Tysiąclecia w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Tysiąclecia 8 w Piastowie   poszukuje wykonawcy  do wykonania  remontu dachu krytego blachą  budynku nr 8 przy AL. Tysiąclecia   w Piastowie.  Powierzchnia dachu  wynosi ok. 705 m2.  

Zaintersowane podmioty wykonaniem tego remonntu dachu budynku  proszone są o wysłanie  e-maila na adres biuro.highrise@gmail.com z prośbą  o podanie  przedmiaru robót  w pliku ath lub pdf.  Przewidywany czas rozpoczęcia robót - początek czerwca  2015r. Przewidywany okres zakończenia robót - koniec  czerwca 2015r. Oferty prosimy składać  w formie papierowej do dnia  10 maja 2015r. na adres: Wspólnota Mieszkaniowa Tysiąclecia 8, adres korespondencyjny: ul. Wojciechowskiego 36 m. 22a, 02-495 Warszawa.  Do oferty  prosimy dodatkowo dołączyć  zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i urzędu skarbowego, należy podać informację o  czasie  wykonania remontu dachu  i  okresie udzielanej   gwarancji na wykonane roboty. Referencje są mile widziane.  Wybrany wykonawca będzie podany na stronie internetowej firmy zarządzającej nieruchomością Tysiąclecia 8. Konkurs nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *