Wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Reja 15 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Reja 15 w Piastowie  (38  lokali, 3 klatki  schodowe)  poszukuje wykonawcy do sporządzenia  projektu  przebudowy instalacji elektrycznej  i teletechnicznej,  sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla budynku Reja 15 w Piastowie oraz uzgodnienia projektu z firmą PGE oraz  z rzeczoznawcą d/s pożarowych  . Wspólnota posiada inwentaryzację  budynku w formie  papierowej.  Oferty  należy składać emailem (biuro.highrise@gmail.com)  do dnia 30  czerwca 2024 r. z podaniem ceny i terminu wykonania projektu  ( w tygodniach). Referencje mile widziane. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477